Biuro Karier Politechniki Krakowskiej od 2012 roku prowadzi badania losów zawodowych absolwentów. Monitoring losów absolwentów jest jednym z elementów zapewnienia jakości nauczania na naszej uczelni. Głównym celem badania jest poznanie aktualnej sytuacji absolwentów na rynku pracy, a także przebiegu ich kariery zawodowej od momentu ukończenia studiów. Forma badania – ankieta internetowa – pozwala na szybkie i anonimowe zebranie wyników, jest również najdogodniejszym sposobem dotarcia do absolwentów uczelni. Zagadnienia poruszane w ankiecie dotyczą m.in.: statusu absolwentów na rynku pracy, formy prawnej zatrudnienia, zgodności pracy z profilem kształcenia, miejsca zatrudnienia, wysokości zarobków, poziomu satysfakcji z pracy i realizacji celów zawodowych, kształcenia podejmowanego po studiach. W badaniach uzyskujemy także opinie o jakości kształcenia na Politechnice Krakowskiej, prosimy respondentów o ocenę wyboru uczelni i kierunku studiów oraz poziomu wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach w pracy zawodowej.

Badaniem objęci są absolwenci każdego trybu studiów I i II stopnia, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. Począwszy od rocznika 2015 badanie jest realizowane po około 6 miesiącach od zakończenia studiów.

Drugi etap badania jest przeprowadzany wśród absolwentów studiów II stopnia po 3 latach od ukończenia studiów. Zebrane dane pozwalają na obserwację trendów i porównania pomiędzy rocznikami oraz w ramach jednego rocznika na przestrzeni lat. Prezentowane poniżej wyniki dotyczą wszystkich realizowanych przez Biuro Karier badań, czyli:

  1. Absolwentów studiów I stopnia i II stopnia 6 miesiącach (od rocznika 2015) od ukończenia studiów
  2. Absolwentów studiów II stopnia po 3 latach od ukończenia studiów magisterskich

Wyniki każdego z badań są prezentowane władzom uczelni i wydziałów. Więcej informacji na temat zrealizowanych badań znajduje się na stronie Biura Karier Politechniki Krakowskiej


 

ABSOLWENCI STUDIÓW I i II STOPNIA BADANI 6 MIESIĄCACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW

Przedstawiamy wyniki Badania Losów Absolwentów rocznika 2018 po 6 miesiącach od obrony. W grupie badanych po ukończeniu studiów I stopnia pracuje 75,4%, a po II stopniu aż 94,4%. Dominują osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z profilem wykształcenia. Podobnie jak w poprzednich latach, większość absolwentów znalazła pracę jeszcze w trakcie trwania studiów lub zaraz po obronie. Szczegółowe dane prezentujemy w opracowaniu:

Wyniki z badania absolwentów 2018 po 6 miesiącach

Status zawodowy po 6 miesiącach od ukończenia studiów

 

 

Analiza statusu zawodowego absolwentów studiów II stopnia wskazuje, że z każdym rokiem coraz więcej absolwentów znajduje pracę w ciągu roku od ukończenia studiów magisterskich, a dla części z przebadanych osób jest to już kolejne podjęte zatrudnienie. Kończąc studia, nasi studenci mają już za sobą pierwsze doświadczenia związane z rynkiem pracy: ponad 90 proc. odbywała praktyki, pracowała, bądź łączyła ze sobą obie te aktywności.

Wyniki z badania absolwentów 2017 po 6 miesiącach

Zobacz wyniki z badania absolwentów I stopnia, rocznik 2016

Zobacz wyniki z badania absolwentów I stopnia, rocznik 2015

Zobacz wyniki z badania absolwentów II stopnia 2016 po 6 miesiącach

Zobacz wyniki z badania absolwentów II stopnia 2015 po 6 miesiącach

 


 

ABSOLWENCI STUDIÓW II STOPNIA BADANI PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW

Z biegiem lat sytuacja badanych absolwentów na rynku pracy jest coraz bardziej korzystna. Wyniki badań wskazują, że po 3 latach od ukończenia studiów wzrasta poziom zatrudnienia, rośnie też odsetek przedsiębiorców. Sytuacja badanych jest też bardziej stabilna, dzięki czemu mogą oni rzetelnie ocenić przydatność kompetencji zdobytych na studiach, a także w sposób przemyślany określić swoje oczekiwania i plany zawodowe. Czują też bardziej pewni swoich szans na rynku pracy, jeśli chodzi o możliwość zatrudnienia w zawodzie, bycia specjalistą we własnej dziedzinie oraz uzyskania satysfakcjonującego wynagrodzenia.

Wykres 1. Zatrudnienie absolwentów rocznika 2016 po 6 miesiącach i po 3 latach od obrony

 

 

Wykres 2. Ocena szans na rynku pracy - odpowiedzi po 6 miesiącach i po 3 latach od obrony

 

 

Więcej informacji o badaniach absolwentów studiów II stopnia po 3 latach od ukończenia studiów.