Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PK to propozycja dla studentów, absolwentów oraz doktorantów PK zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Inkubator jest instytucją, która udziela wsparcia osobom zakładającym własną działalność gospodarczą, tak aby zniwelować do minimum koszty wynajmu biura, porad prawnych, czy też doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy na dalszą działalność. AIP PK oferuje wszystkim kreatywnym i ambitnym możliwość założenia własnej firmy przy minimalnych nakładach finansowych, by po okresie inkubacji mogli już samodzielnie funkcjonować na rynku. W ramach AIP PK realizowane są projekty stanowiące kompleksową ofertę i dające studentom, absolwentom i doktorantom, zainteresowanym założeniem własnego biznesu możliwość skorzystania z różnorodnych narzędzi w postaci: szkoleń, doradztwa, warsztatów, konsultacji projektu biznesowego, wsparcia finansowego oraz preferencyjnego zaplecza pod przyszłą firmę.

http://www.aip.pk.edu.pl/