W 2018 roku w bazie ofert pracy, praktyk i staży Biuro Karier opublikowało 3921 ofert. Zdecydowana większość ogłoszeń dotyczyła ofert pracy (80 proc.). Pozostałe to oferty praktyk, staży, wolontariatów i kontraktów. Według statystyk, pracodawcy oferowali poprzez stronę Biura Karier 10345 miejsc pracy.

Baza ogłoszeń jest aktualizowana codziennie, a zarejestrowani Pracodawcy mogą samodzielnie publikować swoje oferty. Przeglądanie bazy ofert nie wymaga wcześniejszej rejestracji w systemie. Aplikacje należy przesyłać na adres wskazany w ogłoszeniu.

 

Baza aktualnych ofert pracy