W 2016 roku w bazie ofert pracy, praktyk i staży Biuro Karier opublikowało 4588 ofert. Zdecydowana większość ogłoszeń dotyczyła ofert pracy (73 proc.). Pozostałe to oferty praktyk, staży, wolontariatów i kontraktów. Według statystyk, prowadzonych od kwietnia ubiegłego roku, w ostatnich 9 miesiącach 2016 roku, pracodawcy oferowali poprzez stronę Biura Karier 9108 miejsc pracy.

W pierwszej połowie 2017 roku w bazie opublikowano 2495 ogłoszeń, w których oferowano 5460 miejsc pracy.

Baza ogłoszeń jest aktualizowana codziennie, a zarejestrowani Pracodawcy mogą samodzielnie publikować swoje oferty. Przeglądanie bazy ofert nie wymaga wcześniejszej rejestracji w systemie. Aplikacje należy przesyłać na adres wskazany w ogłoszeniu.

 

Baza aktualnych ofert pracy