22 czerwca 2019 odbyło się  Spotkanie 50/45 rocznika 1969-1974 Wydziału Budownictwa Lądowego. Było to 10-te zorganizowane spotkanie tego rocznika. Organizatorem wydarzenia jest Roman Kahul.

 

Jak napisał Organizator jubileuszu, Roman Kahul:

"W spotkaniu wzięło udział 54 absolwentów i 9 osób towarzyszących w większości też absolwentów PK. Przybyły nasze koleżanki i koledzy z Australii, USA, Niemiec, Austrii, z całej Polski, najwięcej z Krakowa.

Uroczystość rozpoczęła  mszą św. w Bazylice  św. Floriana, którą odprawił ks. Prałat Grzegorz Szewczyk,  z liturgią słowa i modlitwę wiernych przygotowaną przez Krzysztofa Konstantego Stypułę, jedynego w naszym gronie profesora zwyczajnego i poetę.

Zasadnicza uroczystość powtórnej immatrykulacji odbyła się w Sali Senatu PK niestety bez udziału JM Rektora i Dziekana WIL, za to z zaproszonymi naszymi profesorami.
Powtórnej immatrykulacji dokonał nasz dziekan WBL prof. Stefan Piechnik z udziałem prof. Kazimierza Furtaka, którzy wręczyli jubilatom Złote Indeksy. Po immatrykulacji wykład, "WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁU CZŁOWIEKA", wygłosił prof. Stefan Piechnik, a następnie głos zabrali profesorowie Janusz Kawecki, Marcin Chrzanowski i Andrzej Rudnicki.

Przy wspólnym lunchu toczyły się rozmowy jubilatów z profesorami, a prof. Anna Kumaniecka uzgadniała ze swoimi "studentami" oceny na jej oryginalnych arkuszach sprzed 50 laty.   

Później wspólne zdjęcia i przygotowanie do Spotkania koleżeńskiego w gronie absolwentów Wydziału Budownictwa Lądowego rocznik 1969 - 1974 i przyjaciół w Hotelu HILTON Garden Inn. Zabawa trwała do 2-giej w nocy przy dobrym jedzeniu i muzyce.

Jest wola uczestników spotkania, aby się spotkać towarzysko za dwa lata, kiedy większość z nas osiągnie 70 lat, a niektórzy trochę więcej. Mam nadzieję, że nam się to uda."