Ukończenie I czy II stopnia studiów na Politechnice Krakowskiej otwiera dla Absolwentów możliwość udziału w innych formach kształcenia. Oferta dydaktyczna naszej uczelni obejmuje także studia III stopnia, studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i szkolenia. Zachęcamy do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych uprawnień w znanym Państwu i sprawdzonym środowisku Politechniki Krakowskiej.