Wraz z lokalnym Uniwersytetem w Nicei, start-up BlackBoxSecu ma propozycje studiów doktoranckich (3- letnich) na Lazurowym Wybrzeżu, w pełni finansowanych przez start-up (www.blackboxsecu.com) i rząd francuski w dziedzinie, kryptografii, telekomunikacji oraz obróbki dźwięku. Studia są otwarte na kandydatów ze wszystkich krajów EU + Szwajcarii.


 
Doktorant spędzałby połowę czasu w firmie, pracując nad projektem mającym realne zastosowanie w przemyśle i połowę czasu w laboratorium uniwersytetu (CNRS / Université Côte d'Azur), wykonując prace badawcze nad tymże projektem.
 
Poszukiwani są kandydaci z ostatniego roku studiów magisterskich (lub młodzi absolwenci) z dobrymi ocenami i mającymi podstawową wiedzę z dziedziny kryptografii oraz cyfrowego przetwarzanie sygnałów. Studia są w języku angielskim. Kandydat będzie musiał być zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we Francji oraz Francuskie Ministerstwo Obrony.
 
Szczegółowa oferta