W roku akademickim 2016/2017 zapraszamy do udziału w studiach podyplomowych realizowanych na Wydziałach Politechniki Krakowskiej oraz w Centrum Pedagogiki i Psychologii i Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości.

Wykaz studiów podyplomowych