Zzapraszamy do udziału w studiach podyplomowych realizowanych na Wydziałach Politechniki Krakowskiej oraz w Kolegium Nauk Społecznych (Centrum Pedagogiki i Psychologii) i Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości.

Wykaz studiów podyplomowych