Wykaz kursów realizowanych na Politechnice Krakowskiej znajduje się na stronie głównej uczelni

 

Kursy i szkolenia są organizowane także przez poszczególne jednostki uczelni oraz spółki celowe:

  • KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH (CENTRUM PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII), które zaprasza na szkolenia w zakresie programu rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego, a także na kurs kwalifikacyjny z zakresu PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO dla Studentów, Asystentów i Doktorantów oraz Absolwentów. Studium pedagogiczne przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • CENTRUM SZKOLENIA I ORGANIZACJI SYSTEMÓW JAKOŚCI, oferujące specjalistyczne szkolenia wnioskowane przez uczelnie, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne
  • CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII, które zaprasza na bezpłatne i komercyjne szkolenia
  • MAŁOPOLSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO oferujące szkolenia z zakresu budownictwa energooszczędnego
  • STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH, które zaprasza na komercyjne kursy językowe i kursy egzaminacyjne
  • BIURO KARIER oferujące bezpłatne szkolenia i warsztaty z tematyki: poruszania się po rynku pracy i procesów rekrutacji, kształtowania tzw. umiejętności miękkich i interpersonalnych oraz szkolenia międzykulturowe
  • INTECH PK - spółka celowa Politechniki Krakowskiej, oferuje profesjonalne szkolenia i warsztaty z dziedziny przedsiębiorczości, w szczególności z modeli biznesowych (Business Model Canvas) i myślenia projektowego (Design Thinking), transferu technologii i komercjalizacji wyników badań; adresatem szkoleń są przede wszystkim naukowcy i studenci, zainteresowani założeniem spółki typu star-up lub spin-off/ spin-out oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, szukający praktycznych narzędzi rozwoju działalności gospodarczej.