Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w odpowiedzi na zainteresowanie kształceniem ustawicznym seniorów. W roku akademickim 2009/2010 Centrum Pedagogiki i Psychologii zorganizowało cykl wykładów skierowanych do osób starszych, „Radość Seniora”. Wykłady te odbyły się w trzech edycjach, a zainteresowanie słuchaczy dalszym kształceniem zainspirowało Władze Uczelni we współpracy z CPiP do stworzenia bardziej rozbudowanej oferty edukacyjnej.

Dnia 15 października 2010 roku odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej.

Strona Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej